I besojmë Perëndisë apo ngutemi ???

«Ai që i beson atij, nuk do të ngutet» (Isa. 28:16). Në një epokë të udhëtimit supersonik dhe komunikimit shumë të shpejtë, në një kulturë ku nxitimi është parullë, na vjen si befasi kur mësojmë se nxitimi është përdorur rrallë nga Perëndia në një kuptim të mirë në Bibël. Them rrallë, sepse kemi rastin kur babai vrapon për të takuar …

Duart e lira janë tundim për djallin

«Duke e shfrytëzuar kohën…» (Efesianeve 5:16). Në një kohë kur njerëzit e kësaj bote po bëhen gjithnjë e më shumë alergjik ndaj punës, të krishterët duhet të shfrytëzojnë sa më shumë çdo çast që kalon. Është mëkat ta harxhosh kot kohën. Zëra nga çdo epokë dëshmojnë për rëndësinë e punës së zellshme. Vetë Shpëtimtari tha: «Unë duhet t’i kryej veprat …

Termometri i dashurisë së vërtetë

«Shumë të dashur, në qoftë se Perëndia na ka dashur në këtë mënyrë, edhe ne duhet ta duam njëri-tjetrin» (1 Gjonit 4:10). Ne nuk duhet ta shohim dashurinë si një emocion të papërmbajtur dhe të paparashikuar. Ne jemi urdhëruar për të dashur dhe kjo do të ishte mjaft e pamundur nëse dashuria do të ishte ndonjë ndjenjë e pakapshme dhe …

Çfarë dashurie transformuese!!!

«Perëndia është dashuri» (1 Gjonit 4:8). Ardhja e Krishtit solli një fjalë të re për dashurinë në gjuhën greke – agape. Tashmë kishte një fjalë për dashuri miqësore (philia) dhe një për dashuri të pasionuar (eros), por nuk kishte asnjë fjalë për të shprehur atë lloj dashurie që Perëndia e tregoi duke dhënë Birin e Tij të vetëmlindur dhe që …

Kur zemra gëzohet me lavdinë njerëzore

«Ti kërkon gjëra të mëdha për veten? Mos i kërko» (Jer. 45:5). Ekziston një tundim i mprehtë, madje dhe në shërbesën e krishterë, që të bëhesh i madh, që dikush ta shoh emrin në revista apo ta dëgjojë në radio. Por ky është një kurth i madh. Kjo i heq lavdi Krishtit. Kjo na heq neve paqen dhe gëzimin. Dhe …

A kujdeset Perëndia për shqetësimet e mia?

«Mos u shqetësoni për asgjë çfarëdo qoftë» (Filipianeve 4:6). Ka shumë raste për të cilat dikush mund të shqetësohet – mundësia e një kanceri, shqetësimet e zemrës apo një mori sëmundjesh të tjera; ushqime që mendohet të jenë të dëmshme, vdekje aksidentale, marrja e pushtetit nga komunistët, luftë bërthamore, inflacion jashtë kontrollit, të ardhme të pasigurt, perspektiva e zymtë e …