Si mundet Perëndia…???

«Fryma e Zotit ishte larguar nga Sauli dhe një frymë e keqe e terrorizonte nga ana e Zotit» (1 Sam. 16:14). Ka vargje në Bibël që duket se ia atribuojnë Perëndisë veprimet e këqija. Për shembull, kur Abimeleku kishte mbretëruar për tre vjet mbi Izraelin, «Perëndia dërgoi një frymë të keqe midis Abimelekut dhe banorëve të Sikemit» (Gjyqtaret 9:23). Në …

I përsosur…në Krishtin vetëm

«Ai nuk ka vërejtur paudhësi te Jakobi dhe nuk ka parë përdhosje tek Izraeli» (Num. 23:21) Balaami, profeti i paguar, tha një të vërtetë të shquar kur tha se Perëndia që sheh gjithçka nuk mund të shoh mëkat në popullin e Tij, Izraelin. Ajo që ishte e vërtetë për Izraelin në atë kohë, është mrekullisht e vërtetë për besimtarin sot. …

A ka diçka të tmerrshme dhe të pafalshme që ke bëre??

«Dhe nuk do t’i kujtoj më mëkatet e tyre dhe paudhësitë e tyre» (Hebrenjve 10:17) Aftësia që ka Perëndia për të harruar mëkatet që janë mbuluar nga gjaku i Krishtit është një nga të vërtetat në Shkrim më qetësuese për shpirtin. Është një habi e madhe kur lexojmë: «Sa larg është lindja nga perëndimi, aq shumë ai ka larguar nga …

Shërimi që vjen përmes rrëfimit

«Po t’i rrëfejmë mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë që të na falë mëkatet dhe të na pastrojë nga çdo paudhësi» (1 Gjonit 1:9). Pa këtë siguri që jep ky varg, do të ishte praktikisht e pamundur për të ecur përpara në jetën e krishterë. Ndërsa rritemi në hir, ne kemi një ndërgjegjësim gjithnjë e në rritje të …

Sytë e drejtuar drejt qiellores

Fakti që mbretëria e Krishtit nuk është e kësaj bote mjafton që të më mbajë larg politikës së botës. Nëse merrem me politikë, atëherë po hedh një votë mirëbesimi në aftësinë e këtij sistemi për të zgjidhur problemet e botës. Por, sinqerisht, unë nuk kam një mirëbesim të tillë, pasi e di që «gjithë bota dergjet në ligësi» (1 Gjonit …

Lartësia e punëve të “vogla” të bëra në Perëndinë

«Duke shërbyer me dashuri si për Krishtin dhe jo si për njerëzit» (Efesianeve 6:7). Udhëzimet e Palit për skllevërit (Efesianeve 6:5-8) janë kuptimplota për të gjithë ata që pohojnë se janë shërbëtorë të Jezus Krishtit. Ato tregojnë para së gjithash që çdo punë e ndershme, pavarësisht se sa vartëse është, mund të bëhet për lavdinë e Perëndisë. Skllevërve që Pali …