A kujdeset Perëndia për shqetësimet e mia?

«Mos u shqetësoni për asgjë çfarëdo qoftë» (Filipianeve 4:6). Ka shumë raste për të cilat dikush mund të shqetësohet – mundësia e një kanceri, shqetësimet e zemrës apo një mori sëmundjesh të tjera; ushqime që mendohet të jenë të dëmshme, vdekje aksidentale, marrja e pushtetit nga komunistët, luftë bërthamore, inflacion jashtë kontrollit, të ardhme të pasigurt, perspektiva e zymtë e …

Shërimi që vjen përmes rrëfimit

«Po t’i rrëfejmë mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë që të na falë mëkatet dhe të na pastrojë nga çdo paudhësi» (1 Gjonit 1:9). Pa këtë siguri që jep ky varg, do të ishte praktikisht e pamundur për të ecur përpara në jetën e krishterë. Ndërsa rritemi në hir, ne kemi një ndërgjegjësim gjithnjë e në rritje të …

Si më ndihmon Bibla për të patur një familje të lumtur?

1. Ji i pranishëm për fëmijët e tu. Fëmijët tuaj e konsiderojnë praninë tuaj si një shenjë kujdesi dhe lidhjeje (edhe kur nuk duket se të lënë këtë përshtypje!). Prania u jep fëmijëve një ndjenjë më të madhe sigurie, sesa çdo cilësi tjetër që mun të ofrojnë prindërit (Ligji i Përtërirë 6:6, 7). 2. Shpreh dashuri, ngrohtësi dhe inkurajim. Ato …

Disa pika të një martesë të shëndetshëme

«Lidhja martesore përbën strumbullarin e sistemit shoqëror të kombeve. Morali publik i një populli dhe lumturia private e familjeve që përbëjnë një popull, janë të përfshira fort në të gjithë çështjen e ligjit të martesës…». «Të lumtur janë atë, të cilët në lidhje me martesën zbatojnë tre rregulla. E para është që të martohen vetëm në Zotin dhe mbasi të …

Dashuria është hiri më i qëndrueshëm

Dashuria është hiri më i qëndrueshëm. Ajo do të qëndrojë me ne kur hiret [virtytet] e tjera të na thonë lamtumirë. Në qiell nuk do të na duhet pendimi, sepse nuk do të kemi asnjë mëkat. Në qiell nuk do të na duhet durimi, sepse nuk do të kemi asnjë pikëllim. Në qiell nuk do të na duhet besimi, pasi …

Shënjtëria që fillon nga shtepia jote

«…Trego perëndishmëri në familje…» (1 Timoteut 5:4). Ju e keni dëgjuar shprehjen: «Djall në shtëpi, shenjtor përjashta». Kjo përshkruan prirjen e tmerrshme për të qenë i hirshëm dhe i hapur në botën e jashtme dhe, njëkohësisht, të jemi të ashpër dhe të pasjellshëm në shtëpi. Ky është një dështim që nuk kufizohet me ndonjë klasë të veçantë njerëzish. Të rinjtë …