Një vit i ri, një freskim përkushtimi

«Ky muaj do të jetë për ju muaji më i rëndësishëm, do të jetë për ju muaji i parë i vitit» (Eksodi 12:2). Vendimet e Vitit të Ri janë të mira, por edhe të brishta, domethënë, ato thyhen lehtë. Lutjet e Vitit të Ri janë më të mira; ato ngjiten para fronit të Perëndisë dhe vënë në lëvizje rrota që …

Të tjerët munden … ti jo!

Nëse Perëndia të ka thirrur për të qenë vërtet si Jezusi ai do të të drejtojë në një jetë kryqëzimi dhe përulësie, dhe do të të japë kaq shumë kërkesa bindjeje sa që ti nuk do të jesh në gjendje të ndjekësh njerëzit e tjerë, të matësh veten me të krishterët e tjerë, dhe në shumë mënyra ai do të …

5 këshilla për të ndihmuar besimtarët e rinj të gjejnë një kishë

Sot, Perëndia e manifeston praninë dhe planin e Tij për të tërhequr të tjerë te Vetja përmes Trupit të Krishtit—komuniteti i besimtarëve. Për shkak të kësaj, Perëndia na urdhëron të mblidhemi me njëri-tjetrin (shiko Hebrenjve 10:24-25). Një nga gjërat kryesore për të trajtuar me një besimtar të ri është rëndësia e përbashkësisë me besimtarë të tjerë të kishës lokale. Ata …