A besojnë ME TË VËRTETË demonët?

“Ti beson se ka vetëm një Perëndi. Mirë bën; edhe demonët besojnë dhe dridhen”. (Jakobi 2:19) Pyetja Gjatë viteve jam pyetur shumë herë në lidhje me këtë varg te Jakobi 2:19. Unë jam i mendimit që besimi është besim. Besimi shpëtues nuk është ndonjë lloj I VEÇANTË besimi. Ajo që e bën shpëtues besimin shpëtues është objekti, jo ndonjë lloj …

A është real savani i Turinit?

Savani i Turinit: A është autentik? Një savan pëlhure mahnitës…. Pëlhura ka një stampim realist që duket si fytyra e një njeriu. Sipas traditës, savani u formua mrekullisht kur ai mbuloi trupin e Jezusin në varr. Disa njerëz citojnë Mateu 27:59, Marku 15:46 dhe Luka 23:53 për të justifikuar mundësinë e kësaj mrekullie. Këto vargje duket se tregojnë se një …

A ndien ti dhembshuri për të humburit?

Ne duhet të ndiejmë dhembshuri kur mendojmë për gjendjen e mjeruar të shpirtrave të pakthyer në besim si dhe për mjerimin e burrave dhe grave që jetojnë dhe vdesin pa Krishtin. Nuk ka varfëri më të madhe se kjo varfëri! Nuk ka sëmundje më të rëndë se kjo sëmundje! Nuk ka skllavëri më të egër se kjo skllavëri! Nuk ka …

Çfarë do të thotë Bibla që dishepujt “i lanë të gjitha dhe ndoqën atë”?

PYETJE: Çfarë do të thotë Bibla kur thotë që dishepujt “i lanë të gjitha dhe ndoqën atë”? A është gjithsecili i thirrur për të shërbyer me kohë të plotë? A na lejon Perëndia që të kemi zotërime? Si mundet dikush të mbajë dhe të rritë një familje ndërsa në të njëjtën kohë “të heqë dorë nga të gjitha ato që …

Arkeologjia mbështet Biblën

Është një parim biblik që çështjet e dëshmisë duhet të vërtetohen nga goja e dy ose tre dëshmitarëve. Sipas ligjit hebre, asnjë njeri nuk mund të fajësohet për një shkelje pa dëshmi të vërtetuara plotësisht nga dëshmitarë, edhe pse ky ligj nuk u mor parasysh në gjykimin e Jezusit. Për sa i përket Fjalës së Perëndisë jepet një parim i …

A është Jezusi Zoti im?!

“…Jezu Krishtit (ai është Zot i të gjithëve)” (Veprat e Apostujve 10:36) Një nga temat e mëdha të Dhiatës së Re është zotërimi i Jezus Krishtit. Herë pas here kujtohemi se Ai është Zot dhe se duhet t’i japim këtë vend në jetët tona. Ta kurorëzojmë Jezusin si Zot do të thotë që t’ia dorëzojmë jetët tona Atij. Kjo do …