A mundet të më përdorë Zoti mua që “skam asnjë aftësi”?

«Por Perëndia ka zgjedhur […] gjërat e dobëta të botës për të turpëruar të fortët» (1 e Korintasve 1:27). Nëse një karpentier mund të përdorë mbeturina, orendi të vjetra dhe të bëjë një orendi të shkëlqyer, kjo do t’i japë më shumë pikë nëse ai do të përdorte vetëm materialet më të mira. Kështu, kur Perëndia përdor gjëra që janë …

A jemi një shëmbull për tu ndjekur?

«Adami[t] […] i lindi një djalë që i përngjiste, një lloj në shëmbëlltyrë të tij» (Zanafilla 5:3). Është një fakt bazë i jetës fizike që ne lindim fëmijë që na përngjajnë, sipas shëmbëlltyrës sonë. Adamit i lindi një bir që i përngjiste, dhe i vuri emrin Seth. Kur njerëzit e panë Sethin ka mundësi që ata thanë atë që njerëzit …

Përse të ka pajisur Perëndia??

«Për pajisjen e shenjtorëve për veprën e shërbimit» (Efesianeve 4:12, NASB) Mprehtësi revolucionare! Dhuntitë në Efesianëve 4 janë dhënë për të përsosur shenjtorët për veprën e shërbimit. Posa shenjtori mund të vazhdojë punën, dhuntia mund të ecë përpara. Kjo do të thotë se suksesi në veprën e krishterë është që të punosh për veten në kohën më të shkurtër të …

Përse Perëndia e lejon shtrëngimin ?

«Në shtrëngim, ti më ke zgjeruar» (Psa. 4:1, Darby). Është e vërtetë që «detrat e qeta nuk kanë nxjerrë kurrë një marinar». Është përmes mundimit që formohet durimi. Është përmes shtrëngimit që ne zgjerohemi. Madje edhe njerëzit e botës kanë kuptuar që vështirësitë kanë vlera edukative dhe që na zgjerojnë. Çarls Ketëring (Charles Kettering) tha dikur: «Problemet janë çmimi i …

Kur shpesh herë pyetja “PËRSE?” na shtyn të dyshojmë

«Gjykatësi i tërë tokës a nuk ka për të bërë drejtësi?» (Zanafilla 18:25). Kur kemi të bëjmë me mistere në jetë që janë tepër të thella për t’i kuptuar, ne mund lehtësohemi nga siguria se Gjykatësi i tërë tokës është Perëndia i drejtësisë absolute dhe të pafund. Kemi çështjen e statusit të fëmijëve që vdesin përpara se të arrijnë moshën …

Çfarë flet Bibla për borxhin?

«Mos i kini asnjë detyrim askujt, përveçse ta doni njëri-tjetrin» (Rom. 13:8). Ne nuk duhet ta marrim këtë varg si një ndalim kundër çdo lloj borxhi. Në shoqërinë tonë ne nuk mund t’i shmangim faturat e telefonit, faturat e gazit dhe të dritave dhe faturat e ujit. Gjithashtu edhe në rrethana të caktuara, do të ishte dishepullim më i mirë …