A ka diçka që mund të mburresh me veten tënde???

«…çfarë ke ti që nuk e ke marrë?…» (1 e Korintasve 4:7). Kjo është një pyetje e mirë, sepse na zvogëlon të gjithëve në masën tonë. Ne nuk kemi asgjë që nuk e kemi marrë. Pajimin tonë fizik dhe mendor e morëm përmes lindjes. Se si dukemi dhe se sa jemi të mençur është diçka përtej kontrollit tonë për të …

A është e vërtetë ringjallja e Jezu Krishtit?

Pyetje: “A është e vërtetë ringjallja e Jezu Krishtit?” Përgjigje: Shkrimi i Shenjtë paraqet dëshmi bindëse që Jezus Krishti u ringjall vërtet prej së vdekurish. Ringjallja e Krishtit është regjistruar në Mateu 28:1-20; Marku 16:1-20; Luka 24:1-53; dhe Gjoni 20:1–Gjoni 21:25. Krishti i ringjallur shfaqet edhe në Librin e Veprave (Veprat e Apostujve 1:1-11). Nga këto pjesë mund të nxjerrësh …

A u ringjall Jezusi nga të vdekurit me të vërtetë?

Pali përmbledh rëndësinë e ringjalljes kur thotë: “Në qoftë se Krishti nuk është ringjallur, i kotë është besimi juaj; ju jeni ende në mëkatet tuaja” (1 Korintasve 15:17). Më poshtë jepen gjashtë prova në lidhje me ringjalljen trupore të Zotit Jezus: 1. Ushtarët: Judenjtë kërkuan që të vendosej një roje te varri (Mateu 27:66). Më vonë, ushtarëve iu tha të …

Të dimë që Perëndia është një shumësi

Që prej kapitujve më të hershëm të Shkrimeve të Shenjta, Perëndia i referohet vetes në një mënyrë unike. Emri i vetëm (njëjës) i Perëndisë është shkruar në numrin shumës (Zanafilla 1:1)Perëndia i referohet Vetes, duke thënë: “TA BËJMË njeriun sipas shëmbëlltyrës SONË” (Zanafilla 1:26), e më pas teksti vazhdon të thotë që Perëndia e bëri njeriun sipas shëmbëlltyrës së Vet …

Kush e krijoi Perëndinë?

Pyetje: “Kush e krijoi Perëndinë? Nga erdhi Perëndia?” Përgjigje: Një argument i zakonshëm nga ateistë dhe skeptikë është se nëse të gjitha gjërat kërkojnë një shkak, atëherë edhe Perëndia ka nevojë për një shkak. Konkluzioni është se nëse Perëndia kishte nevojë për një shkak, atëherë Perëndia nuk është Perëndi (dhe nëse Perëndia nuk është Perëndi, atëherë sigurisht që nuk ka …

Përse jetoj?

Sa vjeç je? Pesëmbëdhjetë? Shtatëmbëdhjetë? Ndoshta nëntëmbëdhjetë? Ti po fillon t’i mendosh gjërat vetë. A ja keni bërë vetes pyetjen: “Përse jetoj?” Dielli, yjet dhe e tërë natyra, madje dhe vetë aftësia tënde për të menduar, të thonë se ka një Zot dhe se Ai të ka dhënë jetë. Një ditë do t’i përgjigjesh Atij se si e ke jetuar …