Turqi: Vazja mbahet larg Babait

Byrami, një besimtar në Turqi, i ka humbur shumë kontaktet me vajzën e tij 9 vjeçare, e cila thotë ai është “rrëmbyer” praktikisht prej tij qëkurse ai u bë një i krishterë.

Përse jetoj?

A ja keni bërë vetes pyetjen: “Përse jetoj?”

Rri ulur vetëm

Si mund të rrimë pa ju prezantuar me këtë Mik i cili ka premtuar “Nuk do të të lë, nuk do të të braktis” (Hebrenjve 13:5)?

Si më ndihmon Bibla për të patur një familje të lumtur?

1. Ji i pranishëm për fëmijët e tu. Fëmijët tuaj e konsiderojnë praninë tuaj si një shenjë kujdesi dhe lidhjeje (edhe kur nuk duket se të lënë këtë përshtypje!). Prania u jep fëmijëve një ndjenjë më të madhe sigurie, sesa çdo cilësi tjetër që mun të ofrojnë prindërit (Ligji i Përtërirë 6:6, 7). 2. Shpreh dashuri, ngrohtësi dhe inkurajim. Ato …