Psalmi 117

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR


Ftesë për të lavdëruar Zotin

117:1 Lëvdoni Zotin, ju gjithë kombet! Kremtojini, ju gjithë popujt!

117:2 Sepse e madhe është dhemshuria e tij ndaj nesh, dhe besnikëria e Zotit vazhdon përjetë. Aleluja.