Robëria e Babilonise (2 Kronikave 36:20-21)

Judenjtë nuk kishin pranuar ta kremtonin vitin shtunor për 490 vjet; tashmë vendi i tyre do të kremtonte një të shtunë të detyruar për shtatëdhjetë vjet. Për mënyrat e ndryshme të llogaritjes së robërisë shtatëdhjetëvjeçare, shikoni hyrjen te komentimin i librit të Esdrës.
[previous][next]