Shpallja e një feste (Joeli 2:15-17)

Tërë klasat e njerëzve thirren në një kuvend solemnshpallnin një agjërim. Një ditë të ardhshme priftërinjtë do t’i thërrasin Zotit në një kuvend solemn pendimi.