Parashikimi i zemërimit kundër Izraelit dhe Judës (Mikea 1)

1:1-3Popujt thirren nga Zoti, Zoti për të dëgjuar mesazhin e Tij të gjykimit ndërsa largohet nga tempulli i Tij i shenjtë, banesa e bekimit, për të qenë dëshmitar kundër tyre. 1:4-7 Ndëshkimi i Tij do të jetë i ashpër mbi Samarinë dhe Jerusalemin, sepse këto qytete janë kthyer në qendra të idhujtarisë. Kur të vijë për gjykim, malet do të shkrihen poshtë Tij dhe luginat do të treten si dylli para zjarrit, Samaria do të bëhet një grumbull rrënimesh, tërë idhujt e sajdo të copëtohen dhe plagët e saj do të jenë të pashërueshme. 1:8,9 Vajtimi i Mikeas, që do të nxjerrë vajtime dhe rënkime ashtu si çakalli i natës e i vetmuar bashkë me strucin dhe do të shkojë i zhveshur dhe lakuriq, është gjëja e fundit në vajtimin e skajshëm. 1:10-14 Vargjet 10-16 janë një vajtim i zgjuar, që përshkruajnë pushtimin e vendit nga ushtria asire. Këtu profeti u drejtohet qyteteve të ndryshme të Izraelit dhe Judës: Gathi, Beth-le-Afrahu, Shafiri, Tsaanani, Beth-Haetseli, Marothi, Jerusalemi, Lakishi, Moresheth-Gathi, Akzibi, Mareshahu dhe Adullami ndërsa asirianët po afroheshin. Ka shumë lojëra fjalësh në këtë pjesë [1]. Mofati (Moffatt) u përpoq të përkthente këtë pjesë në anglisht [2]. 11:15,16 Një pushtues do të zbresë në Izrael dhe populli do të shkojë në Adullam. Izraeli duhet të rruajë kokën e tij në zi për shkak të bijve të kënaqësive së tij, pra, populli do të çohej nga vendi në robëri.