Puna e Zotit përmbushet me forcën e Tij

«Jo për fuqinë dhe as për forcën, por për Frymën time, thotë Zoti» (Zakaria 4:6). Ky varg ruan të vërtetën e rëndësishme se puna e Zotit nuk kryhet nga zgjuarsia dhe forca njerëzore, por nga Fryma e Shenjtë. Këtë e shohim në pushtimin e Jerikos. Nuk ishte forca e armatosur e Izraelit ajo që i bëri muret të rrëzoheshin. Ishte …

Të shohësh përtej së jashtmes

«Mos gjykoni sipas pamjes së jashtme, por gjykoni sipas drejtësisë!» (Gjoni 7:24). Një nga brishtësitë [mëkatet] më të rrënjosura të njerëzimit të rënë [në mëkat] është prirja e vazhdueshme për të gjykuar sipas pamjes. Ne e gjykojmë dikë sipas pamjes së tij. Ne e gjykojmë një makinë të përdorur nga trupi i saj. Ne e gjykojmë një libër nga kapaku …

Në gjurmët e Jezusit

«Me përulësi, secili ta çmojë tjetrin më shumë se vetveten» (Filipianeve 2:3b). Ta çmosh tjetrin më shumë se vetveten është kundër natyrës; natyra njerëzore e rënë [në mëkat] rebelohet para një goditjeje të tillë që i bëhet egos së saj. Është e pamundur nga ana njerëzore; ne nuk e kemi në vetvete fuqinë për të jetuar një jetë të botës …

Një vit i ri, një freskim përkushtimi

«Ky muaj do të jetë për ju muaji më i rëndësishëm, do të jetë për ju muaji i parë i vitit» (Eksodi 12:2). Vendimet e Vitit të Ri janë të mira, por edhe të brishta, domethënë, ato thyhen lehtë. Lutjet e Vitit të Ri janë më të mira; ato ngjiten para fronit të Perëndisë dhe vënë në lëvizje rrota që …

Kush e krijoi Perëndinë?

Pyetje: “Kush e krijoi Perëndinë? Nga erdhi Perëndia?” Përgjigje: Një argument i zakonshëm nga ateistë dhe skeptikë është se nëse të gjitha gjërat kërkojnë një shkak, atëherë edhe Perëndia ka nevojë për një shkak. Konkluzioni është se nëse Perëndia kishte nevojë për një shkak, atëherë Perëndia nuk është Perëndi (dhe nëse Perëndia nuk është Perëndi, atëherë sigurisht që nuk ka …

Të tjerët munden … ti jo!

Nëse Perëndia të ka thirrur për të qenë vërtet si Jezusi ai do të të drejtojë në një jetë kryqëzimi dhe përulësie, dhe do të të japë kaq shumë kërkesa bindjeje sa që ti nuk do të jesh në gjendje të ndjekësh njerëzit e tjerë, të matësh veten me të krishterët e tjerë, dhe në shumë mënyra ai do të …