Rëndësia e ardhjes së dytë

Asgjë nuk është trajtuar me më shumë rëndësi në Dhiatën e Re sesa ardhja e dytë e Zotit Jezus Krisht.

— John Nelson Darby (ungjilltar anglo-irlandez dhe një figurë me ndikim të madh midis «Vëllezërve Plymouth» origjinal).

Lini një koment