A ka diçka të tmerrshme dhe të pafalshme që ke bëre??

«Dhe nuk do t’i kujtoj më mëkatet e tyre dhe paudhësitë e tyre» (Hebrenjve 10:17) Aftësia që ka Perëndia për të harruar mëkatet që janë mbuluar nga gjaku i Krishtit është një nga të vërtetat në Shkrim më qetësuese për shpirtin. Është një habi e madhe kur lexojmë: «Sa larg është lindja nga perëndimi, aq shumë ai ka larguar nga …

Shërimi që vjen përmes rrëfimit

«Po t’i rrëfejmë mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë që të na falë mëkatet dhe të na pastrojë nga çdo paudhësi» (1 Gjonit 1:9). Pa këtë siguri që jep ky varg, do të ishte praktikisht e pamundur për të ecur përpara në jetën e krishterë. Ndërsa rritemi në hir, ne kemi një ndërgjegjësim gjithnjë e në rritje të …

Sytë e drejtuar drejt qiellores

Fakti që mbretëria e Krishtit nuk është e kësaj bote mjafton që të më mbajë larg politikës së botës. Nëse merrem me politikë, atëherë po hedh një votë mirëbesimi në aftësinë e këtij sistemi për të zgjidhur problemet e botës. Por, sinqerisht, unë nuk kam një mirëbesim të tillë, pasi e di që «gjithë bota dergjet në ligësi» (1 Gjonit …

Dashuria është hiri më i qëndrueshëm

Dashuria është hiri më i qëndrueshëm. Ajo do të qëndrojë me ne kur hiret [virtytet] e tjera të na thonë lamtumirë. Në qiell nuk do të na duhet pendimi, sepse nuk do të kemi asnjë mëkat. Në qiell nuk do të na duhet durimi, sepse nuk do të kemi asnjë pikëllim. Në qiell nuk do të na duhet besimi, pasi …

Një liri që është busull drejt perëndishmërisë

«Sepse ju, o vëllezër, u thirrët në liri; por mos e përdorni këtë liri si një rast për mishin, por, me dashuri t’i shërbeni njëri-tjetrit» (Galatasve 5:13). Liria që ka fëmija i Perëndisë është një nga zotërimet tij tepër të çmuara. I çliruar nga Biri, ai është me të vërtetë i lirë. Por ai është thirrur drejt një lirie të …

A ndien ti dhembshuri për të humburit?

Ne duhet të ndiejmë dhembshuri kur mendojmë për gjendjen e mjeruar të shpirtrave të pakthyer në besim si dhe për mjerimin e burrave dhe grave që jetojnë dhe vdesin pa Krishtin. Nuk ka varfëri më të madhe se kjo varfëri! Nuk ka sëmundje më të rëndë se kjo sëmundje! Nuk ka skllavëri më të egër se kjo skllavëri! Nuk ka …