Duke kërkuar ato që tashmë kemi

«Të gjitha gjërat janë tuajat» (1 e Korintasve 3:21-23). Shenjtorët jo të shenjtë në Korint kishin qenë në grindje për drejtuesit njerëzorë në kishë. Për disa ideali ishte Pali. Të tjerë parapëlqyen Apolin. Dhe të tjerë akoma menduan se më i mirë ishte Kefa. Pali po u thotë atyre se është qesharake ta kufizojnë zgjedhjen e tyre vetëm te njëri, …

Çfarë do të thotë Bibla që dishepujt “i lanë të gjitha dhe ndoqën atë”?

PYETJE: Çfarë do të thotë Bibla kur thotë që dishepujt “i lanë të gjitha dhe ndoqën atë”? A është gjithsecili i thirrur për të shërbyer me kohë të plotë? A na lejon Perëndia që të kemi zotërime? Si mundet dikush të mbajë dhe të rritë një familje ndërsa në të njëjtën kohë “të heqë dorë nga të gjitha ato që …

I pajisur për të bërë vullnetin e Perëndisë

«Unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon» (Filipianeve 4:13). Është e lehtë që ta keqkuptojmë një varg si ky. Ne e lexojmë atë dhe mendojmë menjëherë për qindra gjëra që nuk mund t’i bëjmë dot. Në sferën fizike, për shembull, ne mendojmë për ndonjë shkathtësi sportive qesharake që kërkon fuqi të mbinatyrshme. Ose mendojmë për …

A është Jezusi Zoti im?!

“…Jezu Krishtit (ai është Zot i të gjithëve)” (Veprat e Apostujve 10:36) Një nga temat e mëdha të Dhiatës së Re është zotërimi i Jezus Krishtit. Herë pas here kujtohemi se Ai është Zot dhe se duhet t’i japim këtë vend në jetët tona. Ta kurorëzojmë Jezusin si Zot do të thotë që t’ia dorëzojmë jetët tona Atij. Kjo do …

A ka diçka që mund të mburresh me veten tënde???

«…çfarë ke ti që nuk e ke marrë?…» (1 e Korintasve 4:7). Kjo është një pyetje e mirë, sepse na zvogëlon të gjithëve në masën tonë. Ne nuk kemi asgjë që nuk e kemi marrë. Pajimin tonë fizik dhe mendor e morëm përmes lindjes. Se si dukemi dhe se sa jemi të mençur është diçka përtej kontrollit tonë për të …

Veshët e hapur ndaj thashethemeve

«…që çdo fjalë të vërtetohet nga goja e dy ose tre dëshmitarëve» (Mateu 18:16). Për sa i përket Biblës, është e domosdoshme dëshmia e dy ose tre dëshmitarëve për të formuar një gjykim të vlefshëm. Sikur të zbatonim vetëm këtë parim, do ta ruanim veten nga një oqean problemesh. Prirja e natyrshme për ne është të dëgjojmë anën e vetëm …