Dhjetë arsye përse Kisha duhet të përqendrohet më shumë mbi ungjillin se politikën

Duke ditur se jemi qytetarë të një qyteti qiellor, bij të një Ati qiellor, pjesë e një mbretërie qiellore, atëhere duhet ti bëjmë gjërat bazuar në identitetin e ri në Krishtin. Duhet të mos harrojmë që jemi në këtë botë për një qëllim më të lartë se sa qëllimet e kësaj bote. Kështu që edhe mënyra se si i përgjigjemi …

Një liri që është busull drejt perëndishmërisë

«Sepse ju, o vëllezër, u thirrët në liri; por mos e përdorni këtë liri si një rast për mishin, por, me dashuri t’i shërbeni njëri-tjetrit» (Galatasve 5:13). Liria që ka fëmija i Perëndisë është një nga zotërimet tij tepër të çmuara. I çliruar nga Biri, ai është me të vërtetë i lirë. Por ai është thirrur drejt një lirie të …

A ndien ti dhembshuri për të humburit?

Ne duhet të ndiejmë dhembshuri kur mendojmë për gjendjen e mjeruar të shpirtrave të pakthyer në besim si dhe për mjerimin e burrave dhe grave që jetojnë dhe vdesin pa Krishtin. Nuk ka varfëri më të madhe se kjo varfëri! Nuk ka sëmundje më të rëndë se kjo sëmundje! Nuk ka skllavëri më të egër se kjo skllavëri! Nuk ka …

Duke kërkuar ato që tashmë kemi

«Të gjitha gjërat janë tuajat» (1 e Korintasve 3:21-23). Shenjtorët jo të shenjtë në Korint kishin qenë në grindje për drejtuesit njerëzorë në kishë. Për disa ideali ishte Pali. Të tjerë parapëlqyen Apolin. Dhe të tjerë akoma menduan se më i mirë ishte Kefa. Pali po u thotë atyre se është qesharake ta kufizojnë zgjedhjen e tyre vetëm te njëri, …

A është Jezusi Zoti im?!

“…Jezu Krishtit (ai është Zot i të gjithëve)” (Veprat e Apostujve 10:36) Një nga temat e mëdha të Dhiatës së Re është zotërimi i Jezus Krishtit. Herë pas here kujtohemi se Ai është Zot dhe se duhet t’i japim këtë vend në jetët tona. Ta kurorëzojmë Jezusin si Zot do të thotë që t’ia dorëzojmë jetët tona Atij. Kjo do …

Veshët e hapur ndaj thashethemeve

«…që çdo fjalë të vërtetohet nga goja e dy ose tre dëshmitarëve» (Mateu 18:16). Për sa i përket Biblës, është e domosdoshme dëshmia e dy ose tre dëshmitarëve për të formuar një gjykim të vlefshëm. Sikur të zbatonim vetëm këtë parim, do ta ruanim veten nga një oqean problemesh. Prirja e natyrshme për ne është të dëgjojmë anën e vetëm …