Testi i urtësisë dhe budallëkut

«I urti do të dëgjojë» (Fjalet e Urta 1:5). Dallimi esencial midis një njeriu të urtë dhe një budallai në librin e Fjalëve të Urta është se i urti dëgjon dhe budallai nuk dëgjon. Nuk është çështje e aftësive mendore të budallait. Në fakt, ai mund të ketë aftësi intelektuale të jashtëzakonshme. Por atij thjesht nuk mund t’i tregohet gjithçka. …

Përse të ka pajisur Perëndia??

«Për pajisjen e shenjtorëve për veprën e shërbimit» (Efesianeve 4:12, NASB) Mprehtësi revolucionare! Dhuntitë në Efesianëve 4 janë dhënë për të përsosur shenjtorët për veprën e shërbimit. Posa shenjtori mund të vazhdojë punën, dhuntia mund të ecë përpara. Kjo do të thotë se suksesi në veprën e krishterë është që të punosh për veten në kohën më të shkurtër të …

Nuk ka asnjë justifikim që të krishterët të rrinë në vend-numëro

«Nuk do të ha deri sa të plotësoj porosinë që më kanë dhënë» (Zanafilla 24:33). Ashtu si shërbëtori i Abrahamit kishte ndjenjën e urgjencës në lidhje me misionin e tij, po kështu duhet të kemi edhe ne. Kjo nuk do të thotë që duhet që t’ia futim vrapit në të gjitha drejtimet njëkohësisht. Kjo nuk do të thotë që duhet …

Kur shpesh herë pyetja “PËRSE?” na shtyn të dyshojmë

«Gjykatësi i tërë tokës a nuk ka për të bërë drejtësi?» (Zanafilla 18:25). Kur kemi të bëjmë me mistere në jetë që janë tepër të thella për t’i kuptuar, ne mund lehtësohemi nga siguria se Gjykatësi i tërë tokës është Perëndia i drejtësisë absolute dhe të pafund. Kemi çështjen e statusit të fëmijëve që vdesin përpara se të arrijnë moshën …

Duke kërkuar përsosmërine dhe duke humbur bekimin e asaj që kemi

«Edhe kur qesh, zemra mund të jetë e pikëlluar» (Fjalet e Urta 14:13) Asgjë nuk është e përsosur në këtë jetë. Çdo qeshje është e përzier me dhimbje. Çdo diamant ka një defekt. Çdo person ka të paktën një të metë në karakter. Në tërë jetën ka një krimb brenda mollës. Është mirë që të jesh idealist; Perëndia ka vendosur …

Kur pret për kushte të kënaqshme që ti shërbejmë Perëndisë

«Dhe tani, Zot, shqyrto kërcënimet e tyre dhe lejo shërbëtorët e tu të kumtojnë fjalën tënde me plot çiltërsi” (Veprat e Apostujve 4:29). Kur të krishterët e hershëm po kalonin përndjekje, ata nuk pritën që rrethanat e tyre të ndryshonin. Madje ata e lavdëruan Perëndinë në këto rrethana. Shumë shpesh ne dështojmë që të ndjekim shembullin e tyre. Ne e …