Jobi 22

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR


Fjalimi i tretë i Elifazit, që akuzon Jobin për faje të ndryshme dhe e fton të marrë rrugën e pendimit

22:1 Atëherë Elifazi nga Temani u përgjigj dhe tha:

22:2 “A mundet vallë njeriu t`i sigurojë ndonjë përfitim Perëndisë? Me siguri i urti i sjell të mirë vetvetes.

22:3 Çfarë kënaqësie ka prej saj i Plotfuqishmi, në rast se ti je i drejtë, ose çfarë përfitimi ka në qoftë se ti ke një sjellje të ndershme?

22:4 Mos vallë nga frika që ka prej teje ai ndëshkon dhe hyn në gjyq me ty?

22:5 Apo ka gjasë më shumë se kjo ka si shkak ligësinë tënde të madhe dhe fajet e tua të shumta?

22:6 Pa arsye në fakt ti merrje pengje nga vëllezërit e tu dhe i zhvishje të zhveshurit nga rrobat e tyre.

22:7 Nuk i jepje ujë të lodhurit dhe i refuzoje bukën të uriturit.

22:8 Toka i përkiste njeriut të fuqishëm dhe banonte në të njeriu i nderuar.

22:9 E ktheje gruan e ve me duar bosh, dhe krahët e jetimëve ishin të këputur.

22:10 Ja pse je rrethuar kudo nga leqe dhe drithma të papritura të turbullojnë,

22:11 ose një errësirë nuk të lejon të shikosh dhe një vërshim uji të përmbyt.

22:12 A nuk është Perëndia lart në qiejt? Shiko yjet e larta, sa lart ndodhen!

22:13 Dhe ti thua: “Çfarë di Perëndia? A mund të gjykojë nëpërmjet territ të dendur?

22:14 Re të dendura e mbulojnë dhe kështu nuk mund të shikojë, dhe shëtit mbi kupën e qiejve”.

22:15 A dëshiron ti të ndjekësh rrugën e lashtë të përshkruar prej kohe nga njerëzit e këqij,

22:16 që e çuan larg para kohe, dhe themelin e të cilëve e mori një lum që vërshonte?

22:17 Ata i thonin Perëndisë: “Largohu nga ne! Çfarë mund të na bëjë i Plotfuqishmi?”.

22:18 Megjithatë Perëndia ua kishte mbushur shtëpitë me të mira. Por unë u rri larg këshillave të të pabesëve.

22:19 Të drejtët e shohin këtë dhe gëzohen, dhe i pafajmi tallet me ta;

22:20 po, me siguri, armiqtë tanë po shkatërrohen, dhe zjarri po përpin atë që mbetet.

22:21 Pajtohu, pra, me Perëndinë dhe do të kesh siguri; kështu do të kesh mirëqënie.

22:22 Prano udhëzime nga goja e tij dhe shtjeri fjalët e tij në zemrën tënde.

22:23 Në rast se kthehesh tek i Plotfuqishmi, do të rimëkëmbesh; në qoftë se largon paudhësinë nga çadrat e tua

22:24 dhe u hedh arin në pluhur dhe arin e Ofirit ndër gurët e përroit,

22:25 atëherë i Plotfuqishmi do të jetë ari yt, thesari yt prej argjendi.

22:26 Sepse atëherë do të gjesh kënaqësinë tënde tek i Plotfuqishmi dhe do të ngresh fytyrën në drejtim të Perëndisë.

22:27 Do t`i lutesh dhe ai do të të plotësojë dëshirën dhe ti do të realizosh kushtet që ke lidhur.

22:28 Do të vendosësh një gjë dhe ajo do të dalë mbarë, dhe mbi udhën tënde do të shkëlqejë drita.

22:29 Kur do të poshtërojnë, ti do të thuash: “Ngritja do të vijë”. Ai do të përkrahë të përulurin

22:30 dhe do të çlirojë edhe atë që nuk është i pafajmë; po, ai do të çlirohet nga shkaku i pastëtisë së duarve të tua”.