Jobi 23

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR


Përgjigja e shtatë e Jobit: ai do të dalë nga prova si ari

23:1 Atëherë Jobi u përgjigj dhe tha:

23:2 “Edhe sot vajtimi im është i dhimbshëm; dora ime është e dobët për shkak të rënkimit tim.

23:3 Ah, sikur të dija ku ta gjeja, që të mund të arrija deri në fronin e tij!

23:4 Do ta parashtroja çështjen time para tij, do ta mbushja gojën time me argumente.

23:5 Do të dija fjalët me të cilat do të më përgjigjej, dhe do të kuptoja atë që kishte për të më thënë.

23:6 A do të më kundërshtonte me forcë të madhe? Jo, përkundrazi do të më kushtonte vëmendje.

23:7 Atje njeriu i drejtë do të mund të diskutonte me të, kështu gjyqtari im do të më shpallte të pafajshëm përjetë.

23:8 Ja, po shkoj në lindje, por aty nuk është; në perëndim, por nuk e shoh;

23:9 vepron në veri, por nuk e shoh; kthehet nga jugu, por nuk arrij ta shikoj.

23:10 Por ai e njeh rrugën që unë kam marrë; sikur të më provonte, do të dilja si ari.

23:11 Këmba ime ka ndjekur me përpikmëri gjurmët e tij, i jam përmbajtur rrugës së tij pa devijuar;

23:12 nuk jam larguar nga urdhërimet e buzëve të tij, përfitova shumë nga fjalët që kanë dalë prej gojës së tij më tepër se nga racioni tim i ushqimit.

23:13 Por atij nuk i gjendet shoku, kush, pra, mund ta ndryshojë? Atë që do, ai e bën,

23:14 kështu ai do të realizojë plotësisht atë që ka dekretuar kundër meje, dhe plane të tilla ka mjaft të tjera.

23:15 Prandaj në prani të tij e ndjej veten të tmerruar; kur e mendoj këtë, ia kam frikën atij.

23:16 Perëndia ma ligështon zemrën, i Plotfuqishmi më tmerron.

23:17 Sepse nuk u asgjësova përpara territ; dhe ai nuk e fshehu terrin e dendur nga fytyra ime”.

[previous][next]