Titi

[no_toc]

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR

Kapitujt
[no_toc]PËRMBLEDHJE

Pali e udhëzon Titin për kujdesin e asambleve në Kretë, veçanërisht në caktimin e pleqësisë, në mbylljen e gojës mësuesve të rremë dhe në kombinimin e doktrinës së shëndoshë me vepra të mira. Pjesa më e madhe e letrës thekson rëndësinë e vënies në praktikë të asaj çfarë predikojmë. Në këtë mënyrë ne nderojmë doktrinën (Titit 2:10).

MËSO MË SHUMË TE KOMENTARI

PARAQITJE E PËRGJITHSHME

I. PËRSHËNDETJE (1:1-4)
II. PLEQTË NË ASAMBLE (1:5-9)
III. GABIMI NË ASAMBLE (1:10-16)
IV. USHTRIMI NË ASAMBLE (2:1-15)
V. NXITJA NË ASAMBLE (3:1-11)
VI. MBYLLJE (3:12-15)

[previous][next]