7 maj

[no_toc]

7 maj | çdo ditë me radhë

«Ai merakoset për ju» (1 Pjetrit 5:7).

Bibla është vërtet e mbushur me kujtime të kujdesit të mrekullueshëm të Perëndisë për popullin e Tij. Gjatë udhëtimit dyzet vjeçar të Izraelit në shkretëtirë, ata hëngrën ushqim nga qielli (Eksodi 16:4), kishin një furnizim të pareshtur uji (1 e Korintasve 10:4) dhe u pajisën me këpucë që nuk iu vjetruan (Ligji i Përtërirë 29:5).

Është e njëjta gjë në shkretëtirën e udhëtimit tonë. Për ta vërtetuar këtë, Zoti ynë na kujton se si kujdesi i Tij për ne është shume herë më i madh se kujdesi i Tij për zogjtë, lulet dhe kafshët. A flet për harabela, për shembull. Ai u siguron ushqimin (Mt. 6:26). As edhe një prej tyre nuk harrohet para Perëndisë (Luka 12:6). As edhe një prej tyre nuk bie përdhe pa Atë (Mt. 10:29) ose, siç ka thënë H. A. Ajrënsajdi: «Perëndia është i pranishëm në funeralin e çdo harabeli». Sigurisht, morali i tregimit është që ne kemi një vlerë shumë herë më të madhe për Të se shumë harabela (Mt. 10:31).

Nëse Ai i vesh zambakët e fushës më bukur se është veshur ndonjëherë Salomoni, sa më tepër Ai do të na veshë edhe neve (Mt. 6:30). Nëse Ai siguron kujdes për qetë, sa më shumë do të kujdeset Ai për nevojat tona (1 e Korintasve 9:9).

Duke qenë Kryeprifti ynë, Zoti Jezus i mbart emrat tanë mbi shpatullat e tij – vendi i fuqisë (Eksodi 28:9-12) dhe mbi kraharorin e Tij – vendi i dhembshurisë (Eksodi 28:15-21). Gjithashtu emrat tanë janë gdhendur në pëllëmbët e duarve të Tij (Isa. 49:16), një fakt që na kujton pashmangshmërisht plagët e gozhdëve që Ai pësoi për ne në Kalvar.

Ai e di numrin e saktë të flokëve në kokën tonë (Mt. 10:30). Ai i numëron lëvizjet tona gjatë natës dhe i regjistron lotët tanë në librin e Tij (Psa. 56:8, RSV).

Kushdo që na prek neve, prek beben e syrit të Tij (Zakaria 2:8). Asnjë armë e sajuar kundër nesh nuk mund të ketë sukses (Isa. 54:17).

Ndonëse paganët i mbartin perënditë e tyre mbi kurriz (Isa. 46:7), Perëndia ynë është Ai që i mban të vetët (Isa. 46.4).

Kur ne kalojmë përmes ujërave, lumenjve apo zjarrit, Ai është me ne (Isa. 43:2). Në çdo hidhërim tonin, Ai hidhërohet (Isa. 63:9).

Ai që na mbron nuk dremit dhe nuk fle (Psa. 121:3, 4). Dikush e ka quajtur këtë karakteristikë të Perëndisë «pagjumësia hyjnore».

Bariu i Mirë që e dha jetën e vet për ne nuk do të na refuzojë asnjë të mirë (Gjoni 10:11; Psa. 84:11; Rom. 8:32).

Ai kujdeset për ne nga fillimi i vitit deri në fund (Ligji i Perterire 11:12). Ai na mban deri në pleqërinë tonë (Isa. 46:4). Në fakt, Ai nuk do të na lërë, as nuk do të na braktisë (Heb. 13:5). Perëndia kujdeset vërtet!