Judës i bëhet thirrje për t’u penduar (Sofonia 2:1-3)

Perëndia i bën thirrjekombit të pacipë(apo të paturp, versioni NKJ) për t’u penduar. Vargu 3 duket se i drejtohet një mbetje judenjsh të drejtë. Nëse kërkojnë Zotin, ata do të jenë të mbrojtur në ditën e zemërimit të egër të Zotit.
[previous][next]