Feja e Abelit

Feja e Abelit | Historia e Kainit dhe Abelit

Feja e Abelit është feja e zëvendësimit. Një qengj u vra dhe u vu në altar dhe u flijua për Zotin. U derdh gjak, një qengj duhet të vdiste dhe të ofrohej në vend të Abelit. Perëndia tha se ai kishte vepruar “mirë” dhe e pranoi. Dikush ka thënë “Kaini ofroi djersën e ballit, por djersa e ballit të tij nuk ishte zëvendësim për gjakun e qengjit”. Dhe është e vërtetë. Abeli ofroi një jetë në vendin e të tijës. Ai e dinte se mëkati ishte gjë serioze, dhe se vetëm vdekja mund të paguante për të. Si e dinte ai këtë?

Lexo 7 vargjet e para të kapitullit 4 edhe një herë, dhe kujto që Zoti vrau kafshët e para te Zanafilla 3:21 për të mbuluar njeriun pasi kishte mëkatuar. Ne besojmë se Zoti duhet t’u ketë mësuar atyre mënyrën e drejtë për të flijuar. Abeli besoi atë që kishte thënë Zoti, dhe në besimin e tij ai ofroi një flijim më të mirë se Kaini, që nuk besoi por u përpoq të vinte te Zoti sipas mënyrës së vet.

Që nga Kaini, njerëzit janë përpjekur të vijnë te Zoti sipas mënyrave të tyre, duke u përpjekur të gjejnë një rrugë të mirë për të shkuar në parajsë. Është gjithë ajo kohë e harxhuar kot, sepse është parajsa e Perëndisë, dhe Ai na e ka treguar tashmë se si mund të kemi jetën e përjetshme dhe të hyjmë. Abeli i besoi Zotit dhe ofroi një flijim më të mirë se Kaini. Këtë na mëson Hebrenjve 11:4.

Nuk janë të gjitha ofertat të njëjta edhe kur janë bërë sinqerisht. Zoti e refuzoi Kainin dhe pranoi Abelin sepse në ofertën e Abelit kishte (1) besim – ai besoi ç’kishte thënë Perëndia, dhe (2) bindje – ai bëri ç’i tha Zoti, që provon se ai në të vërtetë e besonte atë. Por gjëja më e rëndësishme, oferta e Abelit ishte një pasqyrë e asaj oferte të madhe që Zoti Jezu Krisht do të bënte një ditë në të ardhmen, mbi kryq, duke dhënë jetën e Tij si Zëvendës për ne të gjithë.

[previous][next]