Sytë e drejtuar drejt qiellores

Fakti që mbretëria e Krishtit nuk është e kësaj bote mjafton që të më mbajë larg politikës së botës. Nëse merrem me politikë, atëherë po hedh një votë mirëbesimi në aftësinë e këtij sistemi për të zgjidhur problemet e botës. Por, sinqerisht, unë nuk kam një mirëbesim të tillë, pasi e di që «gjithë bota dergjet në ligësi» (1 Gjonit …

Lartësia e punëve të “vogla” të bëra në Perëndinë

«Duke shërbyer me dashuri si për Krishtin dhe jo si për njerëzit» (Efesianeve 6:7). Udhëzimet e Palit për skllevërit (Efesianeve 6:5-8) janë kuptimplota për të gjithë ata që pohojnë se janë shërbëtorë të Jezus Krishtit. Ato tregojnë para së gjithash që çdo punë e ndershme, pavarësisht se sa vartëse është, mund të bëhet për lavdinë e Perëndisë. Skllevërve që Pali …

A është evolucioni shkencë?

Kur shumë njerëz dëgjojnë fjalën shkencë, ata mendojnë për gjithë teknologjinë e mrekullueshme që kemi sot: kompjuterat, avionët reaktivë, telefonat celularë e kështu me radhë. Dhe sigurisht, shkencëtarët kanë grumbulluar shumë njohuri për këtë botë dhe për ligjet që drejtojnë gjithësinë. Kjo ka bërë të mundur që ne të ndërtojmë teknologjinë e mrekullueshme që përdorim sot – teknologjia që të …

A besojnë ME TË VËRTETË demonët?

“Ti beson se ka vetëm një Perëndi. Mirë bën; edhe demonët besojnë dhe dridhen”. (Jakobi 2:19) Pyetja Gjatë viteve jam pyetur shumë herë në lidhje me këtë varg te Jakobi 2:19. Unë jam i mendimit që besimi është besim. Besimi shpëtues nuk është ndonjë lloj I VEÇANTË besimi. Ajo që e bën shpëtues besimin shpëtues është objekti, jo ndonjë lloj …

Si më ndihmon Bibla për të patur një familje të lumtur?

1. Ji i pranishëm për fëmijët e tu. Fëmijët tuaj e konsiderojnë praninë tuaj si një shenjë kujdesi dhe lidhjeje (edhe kur nuk duket se të lënë këtë përshtypje!). Prania u jep fëmijëve një ndjenjë më të madhe sigurie, sesa çdo cilësi tjetër që mun të ofrojnë prindërit (Ligji i Përtërirë 6:6, 7). 2. Shpreh dashuri, ngrohtësi dhe inkurajim. Ato …

Disa pika të një martesë të shëndetshëme

«Lidhja martesore përbën strumbullarin e sistemit shoqëror të kombeve. Morali publik i një populli dhe lumturia private e familjeve që përbëjnë një popull, janë të përfshira fort në të gjithë çështjen e ligjit të martesës…». «Të lumtur janë atë, të cilët në lidhje me martesën zbatojnë tre rregulla. E para është që të martohen vetëm në Zotin dhe mbasi të …