Plani dhe bekimet e apostullit (3 Gjonit 13-15)

Gjoni pak a shumë e mbyll këtë letër ashtu si Letrën e Dytë, duke e lënë diskutimin për një takim gojarisht. Ne i jemi borxhlinj atij për këto letra, duke na dhënë një pamje të jetës në kohën e hershme të krishterimit dhe duke caktuar udhëzime të përhershme për njerëzit e Perëndisë. Së shpejti ne do të flasim gojarisht në qiell dhe atëherë do të kuptojmë plotësisht gjërat e fshehura të zbulesës hyjnore.

SHËNIME
[1] (V. 2) F. B. Meyer, Through the Bible Day by Day, VII:164, 165.

[2] (V. 5) Në tekstin kritik (NU) lexojmë “sidomos (gr. touto, fjalë për fjalë “kjo”) të huajt.

[3] (V. 8) Në tekstin kritik (NU) lexojmë “ndihmë” (hupolambanein) më tepër se “presim” (apalambanein) të TR dhe M.

[4] (V. 12) F. B. Hole, dokumentim i mëtejshëm i padisponueshëm.

BIBLIOGRAFI

Shikoni bibliografinë në fund të Letrës së Parë të Gjonit.