Psalmi 3

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR


Besimi te Perëndia në fatkeqësi

3:1 O Zot, sa të shumtë janë armiqtë e mi! Shumë ngrihen kundër meje.

3:2 Shumë thonë për mua: “Nuk ka shpëtim për të pranë Perëndisë”. (Sela)

3:3 Por ti, o Zot, je një mburoje rreth meje; ti je lavdia ime dhe ai më larton kokën.

3:4 Me zërin tim i thirra Zotit dhe ai m`u përgjigj nga mali i tij i shenjtë. (Sela)

3:5 Unë rashë e fjeta; pastaj u zgjova, sepse Zoti më përkrah.

3:6 Unë do të kem frikë nga mizëri njerëzish që kanë fushuar rreth e qark kundër meje.

3:7 Çohu, o Zot, më shpëto, o Perëndia im; sepse ti i ke goditur tërë armiqtë e mi në nofull; u ke thyer dhëmbët të pabesëve.

3:8 Shpëtimi i përket Zotit, bekimi yt qoftë mbi popullin tënd. (Sela)