Çfarë duhet të bësh?

Çfarë duhet të bësh? | Historia e Kainit dhe Abelit

Kështu çfarë duhet të bësh nëse me të vërtetë dëshiron të shpëtohesh? Mos ndiq gjërat fetare të njeriut dhe doktrinat e vjetra të njeriut. Mos ndiq arsyen e njeriut. Asnjë prej këtyre gjërave nuk të çon në jetën e përjetshme. Kujto, “është një rrugë që duket e drejtë për njeriun, por në fund ajo të nxjerr në rrugët e vdekjes” (Fjalet e Urta 14:12). çdo gjë duket kaq në rregull por është e gabuar.

Duhet të braktisësh fenë e Kainit cilëndo nga format e të cilës po praktikon, edhe po të të kenë mësuar gjatë gjithë jetës sate, edhe sikur të gjithë rreth teje po bëjnë atë gjë. Edhe sikur ti të jesh ndryshe – i vetmi. çfarë është më e rëndësishme? A mos mendon se është më e rëndësishme që njerëzit të të pranojnë dhe të kënaqen me ty? Mos ji si farisenjtë te Gjoni 12:43 që “donin lëvdimin e njerëzve më shumë se lëvdimin e Perëndisë”. Është më e rëndësishme që Zoti të të pranojë dhe të kënaqet me ty, sepse Ai është i vetmi që mund ti falë mëkatet.

Lëre fenë e Kainit. Mos ki besim te veprat e tua të mira ose te veprimet e tua fetare. Është thjeshtë pa shpresë! Besoji lajmit të mirë të Perëndisë, Ungjillin: Jezu Krishti vdiq për mëkatet e tua, Ai u varros, dhe u ringjall ditën e tretë. Ai vdiq në vendin tënd, duke marrë ndëshkimin tënd, për mëkatet e tua. Ai u ngrit përsëri dhe është një Shpëtimtar i gjallë që mund të të falë dhe të të japë jetë të përjetshme, të të shpëtojë përgjithnjë në qoftë se do të vish te Perëndia me anë të Tij.

Ki besim vetëm te Jezu Krishti. Ai vdiq për mëkatet e tua, Ai është i vetmi që mund të të shpëtojë. Nuk ka asnjë Ndërmjetës tjetër, askush tjetër nuk mund të vihet midis teje dhe Perëndisë. Zoti Jezus është Qengji i Perëndisë, që flijoi vetveten për të paguar për mëkatet e tua. Flijimi i Abelit ishte një veprim që ishte një lloj pasqyre e asaj që Krishti do të bënte. Flijimi i Abelit ishte flijim besimi. Besimi beson Fjalën e Perëndisë, dhe beson në flijimin që Zoti bëri, dhe ky flijim është Zoti Jezu Krisht.

Cila fe është feja jote? E Kainit apo e Abelit? Si thotë feja jote “BEJ”, “bëj këto”, “bëj atë, dhe do të shpëtohesh (ndoshta)” apo thotë “E BERE”, “KA MBARUAR”? Mos beso më në fenë apo në veprat e tua, ose ndryshe do të përfundosh i refuzuar si Kaini. Unë të kërkoj që t’i lësh këto gjëra dhe të besosh plotësisht në Zotin Jezu Krisht dhe te ajo që bëri Ai “një herë për të gjithë” mbi kryq për ty. Do të jesh me të vërtetë, vërtetë i shpëtuar! Zoti do të t’i falë mëkatet dhe do të të japë jetë të përjetshme tani në qoftë se ti pendohesh për to dhe vjen te Ai me anë të Jezu Krishtit, Zëvendësit tënd. Thirre Atë për të të shpëtuar për shkak të asaj që Krishti bëri për ty në kryq, beso në Të dhe Ai do të të shpëtojë tani. Do ta mbyll tani me një himn shumë të bukur – të lutem lexo dhe mendo për mesazhin e tij, dhe thërrit Zotin Jezu Krisht që të të shpëtojë përgjithmonë.

Për ta shpëtuar këtë shpirt fajtor s’është ajo që këto duar kanë bërë;
Për të ma shëruar shpirtin s’është ajo që ky mish i sfilitur ka nxjerrë.
S’është ajo që ndjej a bëj, që të më japë me Zotin qetësi;
Gjithë lutjet, psherëtimat, lotët e mi s’ma heqin dot këtë barrë me fëlliqësi.
Dashuria Jote për mua, O Perëndinë, jo e mija, O Zot, për Ty,
Mund të më nxjerrë nga ky makth i errët dhe ta çojë frymën time në liri.
Asnjë vepër, veç Tëndes, asnjë gjak i qelbur s’do ta bëjë,
Asnjë fuqi, veç asaj që është hyjnore, në siguri s’mund të më mbajë.
Veç vepra Jote, Shpëtimtari im, ma heq këtë peshë vdekjeje;
Veç gjaku Yt, O Qengji i Perëndisë, më jep paqen brenda meje.

(Horatius Bonar 1808-1889)