Të jem një kanal i thesareve të Perëndisë.

«Falas morët, falas jepni» (Mt. 10:8). Fric Krajsleri (Fritz Kreisler), një nga violinistët më të mëdhenj në botë, tha: «Unë kam lindur me muzikë në sistemin tim. I njihja notat muzikore nga instinkti përpara se të mësoja ABC-në. Ishte një dhuratë e Providencës. Unë nuk e kam fituar atë. Kështu që nuk meritoj as falënderime për muzikën…. Muzika është tepër …

Bekimi i të diturit që kështu i pëlqeu Perëndisë.

«Po, o Atë, sepse kështu të pëlqeu ty» (Mt. 11:26). Pothuaj në jetën e çdo njeriu ka gjëra që personi nuk do t’i kishte zgjedhur kurrë, nga të cilat do që të çlirohet, por që nuk mund të ndryshohen kurrë. Kemi rastin e dëmtimeve apo anomalive fizike. Ose mund të jetë një sëmundje kronike, e keqe që nuk na lë …

I besojmë Perëndisë apo ngutemi ???

«Ai që i beson atij, nuk do të ngutet» (Isa. 28:16). Në një epokë të udhëtimit supersonik dhe komunikimit shumë të shpejtë, në një kulturë ku nxitimi është parullë, na vjen si befasi kur mësojmë se nxitimi është përdorur rrallë nga Perëndia në një kuptim të mirë në Bibël. Them rrallë, sepse kemi rastin kur babai vrapon për të takuar …

Duart e lira janë tundim për djallin

«Duke e shfrytëzuar kohën…» (Efesianeve 5:16). Në një kohë kur njerëzit e kësaj bote po bëhen gjithnjë e më shumë alergjik ndaj punës, të krishterët duhet të shfrytëzojnë sa më shumë çdo çast që kalon. Është mëkat ta harxhosh kot kohën. Zëra nga çdo epokë dëshmojnë për rëndësinë e punës së zellshme. Vetë Shpëtimtari tha: «Unë duhet t’i kryej veprat …

Termometri i dashurisë së vërtetë

«Shumë të dashur, në qoftë se Perëndia na ka dashur në këtë mënyrë, edhe ne duhet ta duam njëri-tjetrin» (1 Gjonit 4:10). Ne nuk duhet ta shohim dashurinë si një emocion të papërmbajtur dhe të paparashikuar. Ne jemi urdhëruar për të dashur dhe kjo do të ishte mjaft e pamundur nëse dashuria do të ishte ndonjë ndjenjë e pakapshme dhe …

Çfarë dashurie transformuese!!!

«Perëndia është dashuri» (1 Gjonit 4:8). Ardhja e Krishtit solli një fjalë të re për dashurinë në gjuhën greke – agape. Tashmë kishte një fjalë për dashuri miqësore (philia) dhe një për dashuri të pasionuar (eros), por nuk kishte asnjë fjalë për të shprehur atë lloj dashurie që Perëndia e tregoi duke dhënë Birin e Tij të vetëmlindur dhe që …