Çfarë do të thotë që Jezusi është Biri i Perëndisë?

Pyetje: “Çfarë do të thotë që Jezusi është Biri i Perëndisë?” Përgjigje: Jezusi nuk është Biri i Perëndisë në kuptimin e një babai njerëzor dhe një djali. Perëndia nuk u martua dhe pati një djalë. Perëndia nuk u lidh me Marinë dhe, bashkë me të, solli një djalë. Jezusi është Biri i Perëndisë në kuptimin që Ai është Perëndia i …

Cila është rruga për në qiell?

Cila është rruga për në qiell? Ja përgjigjja: Jezusi është rruga e jetës së përjetshme me Perëndinë. Çdo njeri është një mëkatar. Ne bëjmë, themi dhe mendojmë gjëra të gabuara të cilat nuk i pëlqejnë Perëndisë dhe i thyejmë urdhërimet e Tij në Bibël. Për shkak të mëkatit tonë, ne meritojmë të vdesim dhe të shkojmë në ferr, larg Perëndisë, …

A mund të jepni një përgjigje lidhur me vitin 2012 si fundin e botës?

Pyetje: Jam çuditur se si disa janë duke e parashikuar vitin 2012 si fundin e kësaj epoke. Këto gënjeshtra po depërtojnë zemrat e tërë llojeve të njerëzve, të të krishterëve dhe të jobesimtarëve. Ju lutem, a mund të jepni një përgjigje lidhur me vitin 2012 si fundin e botës? Përgjigje: Data 2012 është më tepër një referim për “fundin” e …