Vajtimet

[no_toc]

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR

Kapitujt
[no_toc]PËRMBLEDHJE

Ky është vajtim për shkatërrimin e Jeruzalemit. Profeti tregon emocionet e hebrenjve ndërsa ata shikonin babilonasit duke sulmuar dhe pastaj duke robëruar qytetin e tyre të dashur.

Krahas parashikimit të robërisë nga Babilonia, Jeremia parashikoi shkatërrimin e asaj perandorie në fund të 70 vjetëve dhe kthimin e hebrenjve në tokën e tyre.

MËSO MË SHUMË TE KOMENTARI

PARAQITJE E PËRGJITHSHME

I. SHKRETIMI I TMERRSHËM I JERUSALEMIT (1:1-11)
II. VAJTIMI I TRISHTUAR, RRËFIMI DHE LUTJA E POPULLIT (1:12-22)
III. ZOTI I PARË SI NDËSHKUESI I JERUSALEMIT (kapitulli 2)
IV. PROFETI SHPREH BRENGËN DHE RRËFIMIN E PJESËS SË MBETUR (kapitulli 3)
V. BALLAFAQIMI I SË SHKUARËS DHE I SË TASHMES SË JUDËS (4:1-20)
VI. E ARDHMJA – SHKATËRRIMI I EDOMIT DHE PËRTËRITJA E JUDËS (4:21,22)
VII. PJESA E MBETUR I DREJTOHET PERËNDISË PËR MËSHIRË DHE PËRTËRITJE (kapitulli 5)