5 këshilla për të ndihmuar besimtarët e rinj të gjejnë një kishë

Sot, Perëndia e manifeston praninë dhe planin e Tij për të tërhequr të tjerë te Vetja përmes Trupit të Krishtit—komuniteti i besimtarëve. Për shkak të kësaj, Perëndia na urdhëron të mblidhemi me njëri-tjetrin (shiko Hebrenjve 10:24-25). Një nga gjërat kryesore për të trajtuar me një besimtar të ri është rëndësia e përbashkësisë me besimtarë të tjerë të kishës lokale. Ata …