Psalmi 113

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR


Himn lëvdimi Zotit për madhështinë dhe mirësinë e tij ndaj nevojtarëve

113:1 Aleluja. Lëvdoni, o shërbëtorë të Zotit, lëvdoni emrin e Zotit.

113:2 Qoftë i bekuar emri i Zotit tani dhe përjetë.

113:3 Nga lindja e diellit deri në perëndim të tij u lëvdoftë emri i Zotit.

113:4 Zoti shkëlqen mbi tërë kombet, lavdia e tij ndodhet përmbi qiejtë.

113:5 Kush i përngjan Zotit, Perëndisë tonë, që banon në vende shumë të larta,

113:6 kush ulet për të parë gjërat që ndodhen në qiejtë dhe mbi tokë?

113:7 Ai e ngre të mjerin nga pluhuri dhe nevojtarin nga plehrat,

113:8 për ta bërë të ulet me princat, me princat e popullit të tij.

113:9 Ai bën që gruaja shterpe të banojë në familje, si nënë e lumtur e fëmijëve. Aleluja.

[previous][next]