Psalmi 46

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR


Perëndia është streha dhe forca e popullit të tij

46:1 Perëndia është për ne një streh dhe një forcë, një ndihmë gjithnjë e gatshme në fatkeqësi.

46:2 Prandaj ne nuk do të kemi frikë edhe sikur toka të luajë dhe malet të hidhen në mes të detit,

46:3 dhe ujërat e tij të tërbohen dhe të shkumojnë, dhe malet të dridhen në fryerjen e tij. (Sela)

46:4 Éshtë një lumë brigjet e të cilit mbushin me gëzim qytetin e Perëndisë, vendin e shenjtë ku banon shumë i Larti.

46:5 Perëndia është në mes të tij, ai nuk do të luajë nga vendi; Perëndia do ta ndihmojë në dritat e para të mëngjesit.

46:6 Kombet do të ziejnë, mbretëritë do të tronditen; ai dërgoi jashtë zërin e tij, toka u shkri.

46:7 Zoti i ushtrive është me ne; Perëndia i Jakobit është streha jonë. (Sela)

46:8 Ejani dhe admironi veprat e Zotit, që ka bërë mrekulli mbi tokë.

46:9 Ai bën që të pushojnë luftërat deri në skajet e tokës; ai prish harqet dhe thyen shtizat, dhe djeg qerret me zjarr.

46:10 Ndaluni dhe pranoni që jam Perëndi; do të ngrihem lart midis kombeve, do të ngrihem lart mbi tokë.

46:11 Zoti i ushtrive është me ne; Perëndia i Jakobit është streha jonë. (Sela)

[previous][next]