Psalmi 132

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR


Zelli i Davidit për Tempullin dhe për arkën; premtimet që i bëri Perëndia

132:1 Mbaje mend, o Zot, Davidin dhe të gjitha mundimet e tij,

132:2 ashtu si ai iu betua Zotit dhe lidhi kusht me të Fuqishmin e Jakobit, duke thënë:

132:3 “Nuk do të hyj në çadrën e shtëpisë sime, nuk do të hipi mbi shtratin tim;

132:4 nuk do t`i jap gjumë syve të mi as pushim qepallave të mia,

132:5 deri sa të kem gjetur një vend për Zotin, një banesë për të Fuqishmin e Jakobit”.

132:6 Ja, dëgjuam të flitet për të në Efratah, e gjetëm në fushat e Jaarit.

132:7 Le të shkojmë në banesën e tij, le ta adhurojmë përpara fronit të këmbëve të tij.

132:8 Çohu, o Zot, dhe eja në vendin ku pushon ti dhe arka e forcës sate.

132:9 Priftërinjtë e tu le të vishen me drejtësi, dhe le të këndojnë nga gëzimi shenjtorët e tu.

132:10 Për hir të Davidit, shërbëtorit tënd, mos e dëbo fytyrën e të vajosurit tënd.

132:11 Zoti iu betua Davidit në të vërtetë dhe nuk do të ndryshojë: “Unë do të vë mbi fronin tënd një fryt të të përbrendëshmëve të tua.

132:12 Në rast se bijtë e tu do të respektojnë besëlidhjen time dhe porositë e mia, që unë do t`u mësojë atyre, edhe bijtë e tyre do të ulen përjetë mbi fronin tënd”.

132:13 Duke qenë se Zoti e ka zgjedhur Sionin, ai e ka dashur atë për banesën e tij:

132:14 “Ky është vendi im i pushimit përjetë; këtu do të banoj, sepse e kam dashur.

132:15 Do të bekoj fort zahiretë e tij, do t`i ngop me bukë të varfërit e tij;

132:16 do t`i vedh priftërinjtë e tij me shpëtim, do të ngazëllojnë shenjtorët e tij me britma gëzimi.

132:17 Këtu do ta rris fuqinë e Davidit dhe do t`i jap një llambë të vajosurit tim.

132:18 Do t`i mbuloj me turp armiqtë e tij, por mbi të do të lulëzojë kurora e tij”.

[previous][next]