Psalmi 124

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR


Lavde për mbrojtjen dhe ndihmën e dhënë

124:1 Në qoftë se Zoti nuk do të kishte mbajtur anën tonë, le të thotë Izraeli:

124:2 “Në qoftë se Zoti nuk do të kishte mbajtur anën tonë, kur njerëzit u ngritën kundër nesh,

124:3 ata do të na kishin përpirë të gjallë, aq shumë shpërtheu zëmërimi i tyre kundër nesh;

124:4 atëherë ujërat do të na kishin mbuluar dhe përroi do të kishte kaluar mbi ne,

124:5 atëherë ujërat e fryra do të kishin kaluar mbi ne”.

124:6 Bekuar qoftë Zoti, që nuk na la si pre të dhëmbëve të tyre.

124:7 Shpirti ynë shpëtoi si zogu nga laku i gjuetarit; laku u këput dhe ne shpëtuam.

124:8 Ndihma jonë është te emri i Zotit, që ka krijuar qiejtë dhe tokën.

[previous][next]