Psalmi 77

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR


Në fatkeqësi gjejmë një inkurajim të madh duke u rikthyer në veprat e mëdha të Zotit

77:1 Zëri im lartohet te Perëndia dhe unë bërtas; zëri im lartohet te Perëndia dhe ai ka për të më dëgjuar.

77:2 Ditën e fatkeqësisë sime kërkova Zotin; gjatë natës dora ime mbeti e nderur pa u lodhur dhe shpirti im nuk pranoi të ngushëllohet.

77:3 Më kujtohet Perëndia dhe rrënkoj; vajtoj dhe fryma ime dobësohet. (Sela)

77:4 Ti m`i mban të hapura qepallat; jam aq i turbulluar sa nuk mund të flas.

77:5 Sjell ndërmënd përsëri ditët e lashta, vitet e kohëve të shkuara.

77:6 Gjatë natës më kthehet në mendje kënga ime, mendoj thellë në zemrën time dhe fryma ime bën kërkime.

77:7 A do të më hedhë poshtë për gjithnjë Zoti? E nuk do të më pëlqejë më kurrë?

77:8 Dhe mirësia e tij ka marrë fund për gjithnjë dhe falja e tij ka munguar për brezat e ardhshme?

77:9 Vallë Perëndia e ka harruar mëshirën dhe në zemërimin e tij u ka dhënë fund dhembshurive të tij? (Sela)

77:10 Unë kam thënë: “Shkaku i hidhërimit tim është se dora e djathtë e Shumë të Lartit ka ndryshuar”.

77:11 Do t`i kujtoj veprat e Zotit; po, do të kujtoj mrekullitë e tua të kohëve të kaluara,

77:12 do të mendohem thellë për gjithë veprat e tua dhe do të kem parasysh bëmat e tua.

77:13 O Perëndi, jeta jote është e shenjtë; cili Perëndi është i madh si Perëndia?

77:14 Ti je Perëndia që kryen mrekulli; ti ke bërë të njihet forca jote midis popujve.

77:15 Me krahun tënd ke shpenguar popullin tënd, bijtë e Jakobit dhe të Jozefit. (Sela)

77:16 Ujërat të panë, o Perëndi, ujërat të panë dhe u trëmbën; edhe humnerat u drithtuan.

77:17 Retë derdhën përmbytje uji, qiejtë gjëmuan dhe shigjetat e tua vepruan.

77:18 Gjëmimi i bubullimës sate ishte në vorbullën, vetëtimat ndriçuan botën dhe toka u tund dhe u drodh.

77:19 Ti e hape rrugën tënde në mes të detit, shtegun tënd në mes të ujërave të mëdha, dhe gjurmët e tua nuk u njohën.

77:20 Ti e udhëheq popullin tënd si një kope me dorën e Moisiut dhe të Aaronit.

[previous][next]