Psalmi 127

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR


Siguria dhe begatia vijnë nga Perëndia

127:1 Në qoftë se Zoti nuk ndërton shtëpinë, me kot lodhen ndërtuesit; në qoftë se Zoti nuk ruan qytetin, më kot e ruanë rojet.

127:2 Éshtë e kotë që ju të çoheni herët dhe të shkoni vonë për të pushuar dhe për të ngrënë bukën e nxjerrë me punë të rëndë, sepse ai u jep pushim atyre që do.

127:3 Ja, bijtë janë një trashëgimi që vjen nga Zoti; fryti i barkut është një shpërblim.

127:4 Si shigjeta në duart e një trimi, kështu janë bijtë e rinisë.

127:5 Lum ai njeri që ka kukurën e tij plot! Ata nuk do të ngatërrohen kur të diskutojnë me armiqtë e tyre te porta.

[previous][next]