Psalmi 125

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR


Siguria e atij që ka besim te Perëndia

125:1 Ata që kanë besim tek Zoti janë si mali i Sionit, që nuk mund të lëvizet, por qëndron përjetë.

125:2 Ashtu si Jeruzalemi është rrethuar nga male, kështu Zoti rri përreth popullit të tij, tani dhe përjetë.

125:3 Sepse skeptri i të pabesëve nuk do të pushojë përjetë mbi trashëgiminë e të drejtëve, që të drejtët të mos i shtyjnë duart e tyre për të bërë të keqen.

125:4 O Zot, bëju të mirë njerëzve të mirë dhe atyre që kanë zemër të ndershme.

125:5 Por ata që ndjekin rrugë dredha-dredha, Zoti do t`i bëjë që të ecin bashkë me ata që bëjnë paudhësi. Paqja qoftë mbi Izrael.

[previous][next]