Psalmi 133

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR


Epërsia e unitetit midis vëllezërve

133:1 Ja, sa e mirë dhe e kënaqshme është që vëllezërit të banojnë bashkë në unitet!

133:2 Éshtë si vaji i çmuar i shpërndarë mbi krye, që zbret mbi mjekrën e Aaronit, që zbret deri në cep të rrobave të tij.

133:3 Éshtë si vesa e Hermonit, që zbret mbi malet e Sionit, sepse atje Zoti ka vënë bekimin, jetën në përjetësi.

[previous][next]