Psalmi 137

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR


Ankesa dhe lot në robëri

137:1 Atje, pranë lumenjve të Babilonisë, rrinim ulur dhe qanim, duke kujtuar Sionin;

137:2 mbi shelgjet e kësaj toke kishim varur qestet tona.

137:3 Atje, ata që na kishin çuar në robëri, na kërkonin fjalët e një kënge, po, ata që na shtypnin kërkonin këngë gëzimi, duke thënë: “Na këndoni një këngë të Sionit”.

137:4 Si mund të këndonim këngët e Zotit në një vend të huaj?

137:5 Në rast se të harroj ty, o Jeruzalem, e harroftë dora ime e djathtë çdo shkathtësi;

137:6 m`u lidhtë gjuha me qiellzën, në rast se nuk të kujtoj ty, në rast se nuk e vë Jeruzalemin përmbi gëzimin tim më të madh.

137:7 Mbaji mënd, o Zot, bijtë e Edomit, që ditën e Jeruzalemit thonin: “Shkatërrojini, shkatërrojini që nga themelet”.

137:8 O bijë e Babilonisë, që duhet të shkatërrohesh, lum ai që do ta lajë të keqen që na ke bërë!

137:9 Lum ai që merr foshnjët e tua dhe i përplas kundër shkëmbit!

[previous][next]