Psalmi 126

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR


Himn gëzimi për kthimin nga robëria

126:1 Kur Zoti i bëri robërit e Sionit të kthehen, na u duk si ëndërr.

126:2 Atëherë goja jonë u mbush me qeshje dhe gjuha jonë me këngë gëzimi, atëherë thuhej midis kombeve: “Zoti ka bërë gjëra të mëdha për ta”.

126:3 Zoti ka bërë gjëra të mëdha për ne, dhe jemi tërë gëzim.

126:4 Bëj të rikthehen robërit tanë, o Zot, ashtu si përrenjtë në jug.

126:5 Ata që mbjellin me lotë, do të korrin me këngë gëzimi.

126:6 Vërtetë ecën duke qarë ai që mban farën që do të mbillet, por ai do të kthehet më këngë gëzimi duke sjellë duajt e tij.

[previous][next]