Psalmi 8

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR


Lavdia e Perëndisë dhe dinjiteti i njeriut në krijimin

8:1 Sa i mrekullueshëm është emri yt mbi gjithë rruzullin, o Zot, Zoti ynë, që vure madhështinë tënde mbi qiejtë!

8:2 Nga goja e të vegjëlve dhe foshnjave në gji ke vendosur lëvdimin për shkak të armiqve të tu, për t`i mbyllur gojën armikut dhe hakmarrësit.

8:3 Kur mendoj qiejtë e tu, që janë vepër e gishtërinjve të tu, hënën dhe yjet që ti ke vendosur,

8:4 çfarë është njeriu, që ta mbash mend, dhe biri i njeriut, që ta vizitosh?

8:5 Megjithatë ti e bëre pak më të ulët se Perëndia, dhe e kurorëzove me lavdi dhe me nder.

8:6 E bëre të mbretërojë mbi veprat e duarve të tua dhe vure çdo gjë nën këmbët e tij!

8:7 Dhentë dhe bagëtitë e tjera, madje bishat e egra,

8:8 zogjtë e qiellit dhe peshqit e detit, tërë ato që kalojnë nëpër shtigjet e detit.

8:9 O Zot, Zoti ynë, sa i mrekullueshëm është emri yt në të gjithë dheun!

[previous][next]