Psalmi 123

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR


Lutje e motivuar nga përçmimi i krenarëve

123:1 Drejt teje i ngre sytë e mi, drejt teje që je ulur në qiejtë.

123:2 Ja, ashtu si sytë e shërbëtorëve drejtohen te dora e zotërve të tyre dhe sytë e shërbëtores te dora e zonjës së saj, kështu sytë tona drejtohen te Zoti, Perëndia ynë deri sa ai të ketë mëshirë për ne.

123:3 Ki mëshirë për ne, o Zot, ki mëshirë për ne, sepse jemi velur jashtë mase me përçmimin.

123:4 Shpirti ynë është velur jashtë mase me talljen e arrogantëve dhe me përçmimin e krenarëve.