Psalmi 22

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR


Vuajtjet e Mesias që pasohen nga triumfi i tij

22:1 Perëndia im, Perëndia im, pse më ke braktisur? Pse më rri kaq larg dhe nuk vjen të më çlirosh, duke dëgjuar fjalët e ofshamës sime?

22:2 O Perëndia im, unë bërtas ditën, por ti nuk përgjigjesh, edhe natën unë nuk rri në heshtje.

22:3 Megjithatë ti je i Shenjti, që banon në lëvdimet e Izraelit.

22:4 Etërit tonë kanë pasur besim te ti; kanë pasur besim te ti dhe ti i ke çliruar.

22:5 Të klithën ty dhe u çliruan; patën besim te ti dhe nuk u zhgënjyen.

22:6 Por unë jam një krimb dhe jo një njeri; turpi i njerëzve dhe përçmimi i popullit.

22:7 Tërë ata që më shohin më përqeshin, zgjatin buzën dhe tundin kokën,

22:8 duke thënë: “Ai i ka besuar Zotiit; le ta çlirojë, pra, ta ndihmojë, mbasi e do”.

22:9 Me siguri ti je ai që më nxori nga barku i nënes; bëre që të kem besim te ti qysh nga koha kur pushoja mbi sisët e nënes sime.

22:10 Unë u braktisa te ti qysh nga lindja ime; ti je Perëndia im qysh nga barku i nënes sime.

22:11 Mos u largo nga unë, sepse ankthi është i afërt, dhe nuk ka asnjë që të më ndihmojë.

22:12 Dema të mëdhenj më kanë rrethuar, dema të fuqishëm të Bashanit më rrinë përqark;

22:13 ata hapin gojën e tyre kundër meje, si një luan grabitqar që vrumbullit.

22:14 Më derdhin si ujë dhe tërë kockat e mia janë të ndrydhura; zemra ime është si dylli që shkrihet në mes të zorrëve të mia.

22:15 Forca ime është tharë si një enë balte dhe gjuha ime është ngjitur te qiellza; ti më ke vënë në pluhurin e vdekjes.

22:16 Sepse qentë më kanë rrethuar, një grup keqbërësish më rri rrotull; më kanë shpuar duart dhe këmbët.

22:17 Unë mund t`i numëroj gjithë kockat e mia; ato më shikojnë dhe më këqyrin.

22:18 Ndajnë midis tyre rrobat e mia dhe hedhin në short tunikën time.

22:19 Por ti, o Zot, mos u largo; ti që je forca ime, nxito të më ndihmosh.

22:20 Çliroje jetën time nga shpata, jetën time të vetme nga këmba e qenit.

22:21 Shpëtomë nga gryka e luanit dhe nga brirët e buajve. Ti m`u përgjigje.

22:22 Unë do t`u njoftoj emrin tënd vëllezërve të mi, do të të lëvdoj në mes të kuvendit.

22:23 Ju që keni frikë nga Zoti, lëvdojeni; dhe ju të gjithë, pasardhës të Jakobit, përlëvdojeni; dhe ju të gjithë, o fis i Izraelit, kini frikë nga ai.

22:24 Sepse ai nuk ka përçmuar as nuk ka hedhur poshtë vuajtjen e të pikëlluarit, dhe nuk i ka fshehur fytyrën e tij; por kur i ka klithur atij, ai e ka kënaqur.

22:25 Shkaku i lëvdimit tim në kuvendin e madh je ti; unë do t`i plotësoj zotimet e mia në prani të të gjithë atyre që kanë frikë nga ti.

22:26 Nevojtarët do të hanë dhe do të ngopen; ata që kërkojnë Zotin do ta lëvdojnë; zemra juaj do të jetojë përjetë.

22:27 Të gjitha skajet e tokës do ta mbajnë mend Zotin dhe do të kthehen tek ai; dhe të gjitha familjet e kombeve do të adhurojnë përpara teje.

22:28 Sepse Zotit i përket mbretëria dhe ai sundon mbi kombet.

22:29 Gjithë të pasurit e dheut do të hanë dhe do të të adhurojnë; të gjithë ata që zbresin në pluhur dhe që nuk arrijnë të mbahen gjallë do të përkulen para teje.

22:30 Pasardhësit do t`i shërbejnë; do t`i flitet për Zotin brezit të ardhshëm.

22:31 Ata do të vijnë dhe do t`i shpallin drejtësinë e tij një populli që nuk ka lindur akoma, dhe që ai vetë e ka krijuar.