Psalmi 48

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR


Bukuria dhe lavdia e Sionit

48:1 I madh është Zoti dhe meriton të lëvdohet në kulm në qytetin e Perëndisë tonë, në malin e tij të shenjtë.

48:2 I bukur për nga lartësia e tij, gëzimi i gjithë dheut është mali i Sionit, nga ana e veriut, qyteti i Mbretit të madh.

48:3 Në pallatet e tij Perëndia u bë i njohur si një kala e papushtueshme.

48:4 Ja, mbretërit ishin mbledhur dhe shikonin përpara bashkarisht,

48:5 por sa e panë, mbetën të shushatur dhe ikën të tmerruar.

48:6 Atje i zunë drithmat dhe si të prerat e lindjes,

48:7 në të njëjtën mënyrë si era e lindjes që i bën copë-copë anijet e Tarshishit.

48:8 Siç e kishim dëgjuar, ashtu pamë në qytetin e Zotit disa ushtri, në qytetin e Perëndisë tonë; Perëndia do ta bëjë të qëndrueshëm përjetë.

48:9 Në tempullin tënd, o Perëndi, ne kemi rënë në mendime mbi mirësinë tënde.

48:10 Ashtu si emri yt, o Perëndi, kështu lëvdimi yt arrin deri në skajet e tokës; dora jote e djathtë është tërë drejtësi.

48:11 Le të gëzohet mali Sion, le të ngazëllojnë vajzat e Judës për gjykimet e tua.

48:12 I bini rrotull Sionit, vizitojeni, numëroni kullat e tij,

48:13 këqyrni fortesat e tij, admironi pallatet e tij, me qëllim që të mund t`ia tregoni brezave që do të vijnë.

48:14 Sepse ky Perëndi është Perëndia ynë në përjetësi, përjetë, gjithnjë; ai do të jetë udhëheqësi ynë deri në vdekje.