Psalmi 14

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR


Ligësia dhe marrëzia e njerëzve

14:1 I pamendi ka thënë në zemër të tij: “Nuk ka Perëndi”. Janë të korruptuar, bëjnë gjëra të neveritshme; nuk ka asnjë që të bëjë të mirën.

14:2 Zoti shikon nga qielli bijtë e njerëzve për të parë në se ndonjeri prej tyre ka arsye dhe kërkon Perëndinë.

14:3 Të gjithë kanë devijuar, janë korruptuar; asnjeri nuk bën të mirën, as edhe një.

14:4 Nuk kanë fare arsye të gjithë ata që kryejnë paudhësi, që hanë popullin tim si të hanin bukë dhe nuk kërkojnë ndihmën e Zotit?

14:5 Atje do t`i zërë një frikë e madhe, sepse Perëndia është me njerëzit e drejtë.

14:6 Ju kërkoni të prishni planet e të mjerit, sepse Zoti është streha e tij.

14:7 Oh! Le të vijë, pra, nga Sioni shpëtimi i Izraelit! Kur Zoti do ta kthejë popullin e tij nga robëria, Jakobi do të ngazëllojë, Izraeli do të gëzohet.

[previous][next]